Om denna blogg

Grundad på etisk fitnessism, och dess politiska ideologi fitnessistisk kontraktualism, är den här bloggen tänkt att behandla framförallt politik och filosofi, särskilt politisk filosofi. Verklighetens inverterade fabel är tänkt att ta upp bl.a. politiska ideologier, svensk in- och utrikespolitik, historia, religion, vetenskap och i synnerhet moralfilosofi i dess bredaste bemärkelse.