2014-12-21

Underhållning, hedonism och överlevnad i en virtuell framtid

De senaste decennierna har vi fått uppleva en häpnadsväckande teknikutveckling. För mänsklighetens framtid är den tekniska utvecklingen av yttersta vikt, bl.a. för att lösa globala problem med ackumulerad miljöförstöring och dödliga smittämnen. För hundratals miljoner människor är dock den nya tekniken mest framträdande genom något så pass oviktigt som underhållning. Aldrig tidigare har det funnits så stora möjligheter att finna tillfredsställelse och njutning för stunden. Aldrig tidigare har det tillnärmelsevis konsumerats så mycket underhållning.

Betrakta t.ex. de över två miljarder visningarna på YouTube av den 4 minuter långa musikvideon Gangnam Style. Vi är inte de första att påpeka att mänskligheten skulle ha kunnat åstadkomma en hel del om denna visningstid istället hade ägnats åt någonting konstruktivt. Denna ökande underhållning verkar allt mer appellera till människors kortsiktiga tillfredsställelse genom snabba klipp och klick. De flesta människor verkar bara flyta med i utvecklingen och njuta av den i sann hedonistisk anda, utan att fundera över dess konsekvenser.

För oss fitnessister är denna utveckling alarmerande. Människor är genetiskt anpassade till en förhistorisk miljö och inte till möjligheten av att uppnå artificiell och improduktiv tillfredsställelse till priset av att välja bort produktiva handlingar för överlevnad och reproduktion. Vi fruktar att människan kommer att skapa en individualiserad underhållningsmiljö som är så perfekt anpassad till våra egna drifter att vi kommer att bli uppslukade av den. För en hedonist kan det bli oöverstigligt svårt att värja sig från denna färdigserverade njutning. Tänk om vi i framtiden kommer att kunna leva i virtuella världar i vilka man kan uppleva sig vara den person som man helst skulle vilja vara och göra det som man helst skulle vilja göra. Verklighetens krav kommer att ha svårt att konkurrera med en sådan artificiellt tillfredsställande och individuellt skräddarsydd fantasivärld.

Under vår långa förhistoria har det naturliga urvalet medelst njutning belönat de handlingar som då gynnade överlevnad och reproduktion. Till följd av evolutionens långsamhet och den snabba tekniska utvecklingen, som i mångt och mycket har ökat vår överlevnad och reproduktion, är vår livsmiljö numera så pass förändrad att många handlingar som blir belönade med njutning varken gynnar överlevnad eller reproduktion. Vi har helt enkelt utvecklat teknik som till viss del lurar oss att handla mot vårt darwinistiska egenintresse. Underhållningstekniken utnyttjar våra begär, inte för vår överlevnads skull, utan vår njutnings skull. (Det innebär dock inte att funktionen av musik och dans som ett kulturellt parningsbeteende har gått förlorad.)

Fitnessismen tänker längre än hedonismen eftersom den är anpassad till faktumet att njutning och lidande är skapade av det naturliga urvalet för att gynna överlevnad och reproduktion. Men inte bara vi fitnessister utan även de hedonistiska utilitaristerna bör bäva inför denna utveckling, trots att de eftersträvar njutning, eftersom den hotar att hämma mänsklighetens utveckling, inte minst kulturellt och tekniskt. För mänsklighetens framtid är det viktigt att vi noggrant beaktar riskerna med att vi alltmer underkastar oss våra kortsiktiga och proximata drifter till priset av våra långsiktiga och ultimata behov. Vi behöver förstå vår djuriska mänskliga natur och inse vad vi egentligen vill och varför, så att vi inte blir slavar under vår egen teknik.


Överlevnadsmaskinen och Filosofimaskinen
Skicka en kommentar