2014-06-23

Miljöpartiets solidaritet med tuberkelbakterien

Miljöpartiet verkar ogilla den dödliga sjukdomen tuberkulos, d.v.s. TBC, men verkar älska dess orsak tuberkelbakterien. Hur går det ihop?

I Miljöpartiets senaste och gällande partiprogram från 2013 står att läsa i avsnittet ”3.2 Biologisk mångfald”, i första stycket:
Vi anser att allt levande har ett egenvärde oavsett dess nytta för människan.
Tuberkelbakterier lever. Men de är onyttiga för människan.

I Miljöpartiets näst senaste partiprogram, som är från 2005, står att läsa på sidan 2 i avsnittet ”Ekologisk insikt”:
Vi anser att allt liv har ett värde i sig, oberoende av dess nytta för människan.
Det är samma fatala idé. Tuberkelbakterien har tydligen ett egenvärde trots sitt negativa värde för människan, och borde följdriktigt skyddas inte bara från utrotning utan även från decimering!

I Miljöpartiets tredje senaste partiprogram, som är från 2001, står att läsa på sidan 5 i avsnittet ”Vår världsbild”:
”Varje art och varje del i det ekologiska systemet har ett egenvärde, oavsett sin nytta för människan.
Tänk om det dödliga viruset HIV är en del i det ekologiska systemet! I sådana fall är det kanske tur att Miljöpartiet inte har makten i södra Afrika, där HIV sprider sig okontrollerat och har gett upphov till en katastrofal AIDS-epidemi.

Fast Miljöpartiet verkar faktiskt inte vilja döda människor. I sitt gällande partiprogram står t.ex. att läsa i avsnittet ”5.5 Hälso- och sjukvård”, i nionde stycket:
”En av grundprinciperna i vården är att ingen patient ska komma till skada.
Men hur går det här ihop? Svaret är att det inte gör det. Det går helt enkelt inte ihop. Miljöpartiet är som du ser ett populistiskt och antiintellektuellt parti. Det sitter fast i sin egen rävsax. Antingenbåde stödjer Miljöpartiet mänsklighetens globala kamp mot TBC och tycker att andra organismer inte längre har ett egenvärde utan bara har ett värde för människan, eller så stödjer inte Miljöpartiet mänsklighetens globala kamp mot TBC.

Miljöpartiet, var god välj.

Det här är inget hårklyveri. Det är heller ingen obetydlig fråga. Utrotningspolitik bör inte bedrivas lättvindigt. Om Miljöpartiet skulle tycka att andra organismer inte längre har ett egenvärde utan bara har ett värde för människan, så skulle det vara en revolution för partiet, och kunna leda till en oanad snöbollseffekt.

Intressant nog är den etiska fitnessismen lösningen på Miljöpartiets problem.

Det som enligt fitnessismen är värdefullt i sig är överlevnad. För oss fitnessister är överlevnaden i längden av livet på jorden det övergripande politiska målet, eftersom vi människor delar beteendegener med individer av andra djurarter och är biologiskt beroende av livet på jorden som helhet. Långsiktigt hållbar utveckling följer direkt ur fitnessismens riktighetskriterium, men inte att allt levande skulle vara värdefullt i sig. Livsfarliga bakterier dödar vi utan samvetskval.Filosofimaskinen


4 kommentarer:

 1. Viktor wase2014-09-15 01:18

  Rätta mig om jag har fel, men virus brukar väl inte anses som levande? Bakterier ja, men inte virus väl?

  SvaraRadera
 2. Filosofimaskinen2014-09-15 09:35

  Visst är det så; virus brukar inte anses vara levande. Det gäller i synnerhet när de befinner sig utanför levande celler. Mitt resonemang förutsätter dock inte att virus skulle vara levande. Jag spekulerar bara i att virus skulle kunna anses vara en del i det ekologiska systemet, eftersom de har en mycket mer invecklad interaktion med levande celler än vad annat som är icke-levande har. Vad som dock är solklart och väsentligt för mitt resonemang är att bakterier lever.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo men ekosystem sformuleringen är ju över 10 år gammal, Det är ju möjligt att de ändrat sig.

   Bakteriegrejen stämmer iofs fortfarande.

   Radera
  2. Filosofimaskinen2014-09-16 18:36

   Ja, visst är det möjligt att Miljöpartiet har ändrat sig.

   Skälet till att jag tar upp Miljöpartiets tre senaste partiprogram är att jag vill påvisa kontinuitet. Den fatala idén att allt levande skulle ha ett egenvärde, d.v.s. skulle vara bra i sig, är en idé som partiet har haft många år på sig att överge. Istället för att ändra sig har dock partiet finslipat på formuleringen.

   Jag skriver 'kanske' när jag skriver: "I sådana fall är det kanske tur att Miljöpartiet inte har makten i södra Afrika [...]", bl.a. eftersom partiet kanske har ändrat sig. Således förutsätter jag aldrig att Miljöpartiet inte kan ha ändrat sig. Kontinuiteten är tydlig, men inte just när det gäller "varje del i det ekologiska systemet". Mitt resonemang om virus är spekulativt, vilket jag är öppen med att det är.

   Radera