2015-10-19

Popmusiklyrik i livsluften och ljuset av den etiska fitnessismen

Låttexter, men även andra kulturyttringar samt annan mänsklig aktivitet, såsom politiska beslut och mänskliga handlingar i största allmänhet, är, föga förvånande, ofta fitnessistiska, även om de är det oavsiktligt och omedvetet.

Ta t.ex. texten till låten Vi kommer aldrig att dö av Bo Kaspers Orkester. Den upprepar avslutningsvis de båda raderna:
”Vi kommer alltid att leva
Vi kommer aldrig att dö”
vilka i sig rimmar väl med fitnessismens målsättning, men som här egentligen handlar om ovanliga och ibland orealistiska handlingar som skulle kunna göra någon odödlig, d.v.s. ihågkommen efter döden, både länge och av många. Ett flertal olika handlingsalternativ nämns i texten, och alla, med ett enda undantag, är sådana som de allra flesta människor aldrig någonsin gör. Men detta undantag, i den tredje raden av följande fyra rader, handlar, till skillnad från de andra handlingsalternativen, om att närma sig verklig odödlighet:
”Korsa apor med kaniner
Få ett pris ur kungens hand
Se till att skaffa några ungar
Eller sätt en värld i brand”

Ännu mer oavsiktlig fitnessism finns i texten till låten Biological av Air. Den består bl.a. av de åtta raderna:
”XX XY that’s why it’s you and me
Your blood is red it’s beautiful Genetic Love
Biological
I don’t know why I feel that way with you
Biological
I need your DNA” 
”Let’s fuse our cells to be as one tonight
A part of me would like to travel in your veins”
Dessa rader om ”Genetisk kärlek” må ha glimten i ögat, men är ändå emotionellt långt gångna, t.o.m. för en fitnessist!

Min favorit är dock texten till låten Stripped av Depeche Mode. Trots att den släpptes fem år innan fitnessismen upptäcktes, så handlar den för mig om fitnessismen som indoktrineringslöshetens etik, och om människans kultur som en slöja som täcker människans natur. Stripped börjar med en vädjan om en återgång till naturen:
”Come with me
Into the trees” 
”Take my hand
Come back to the land”
Den fortsätter med en vädjan om att få uppleva ens käresta avskalad och fri från civilisationens avgaser:
”Let me see you
Stripped down to the bone” 
”Metropolis
Has nothing on this
You’re breathing in fumes
I taste when we kiss”
Den indoktrineringslösa etiken kommer framförallt mot slutet:
”Let me hear you
Make decisions
Without your television”
Stripped är ett uttryck för det djupt mänskliga. Det är tragiskt att mänsklighetens moralfilosofihistoria inte är detsamma. Det djupt mänskliga är att varken Kants kategoriska imperativ, Hobbes samhällsfördragsteori eller Benthams hedonistiska utilitarism har varit den moralteori som faktiskt har praktiserats, avsiktligt eller oavsiktligt.


Filosofimaskinen


Skicka en kommentar